ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิราภรณ์ จ้อยเจริญ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :โรงเรียนวัดปุรณาวาส
ที่อยู่ :โรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Telephone :024419584
Email :