ชื่อ - นามสกุล :นางสาวทิพวรรณ รุ่งสุวรรณ
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.1/6
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำการ