ชื่อ - นามสกุล :นายฐปนวัฒน์ บุญประครอง
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูพิเศษสายชั้น
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำการ