ชื่อ - นามสกุล :นายไมตรี เสร็จกิจ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูพิเศษสายชั้น
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำการ