นางกฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการหลักสูตรการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ

   14 พ.ค.67 นางกฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเข […]

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการศึกษา

13 พ.ค. 67 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานค […]

เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ในการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และตัวอย่างอาหารสุก

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ศึกษานิเทศก์สมพล น […]