การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2567 ในประดับประถมศึกษา เป็นทุนที่จัดสรรให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

  วันที่ 13 มิ.ย.67 นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช […]

นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 66 สำนักงานเขตทวีวัฒนา

   วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายธนกร ไชยศรี ผู้อำ […]

การอบรมการพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมและแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา

   ในวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2567 นายธนกร ไชยศรี […]

เข้าร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา กองทุนแม่ของแผ่นดิน โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส และมหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดปุรณาวาส ส […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

   8 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดปุรณาวาส ขอขอบค […]

นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

16 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำ […]