นางสาวณัฐภา แก้วกำเหนิด ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี ๒๕๖๖

    วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสาวณัฐภา แก้วกำ […]

คุรุสภา ขอมอบเกียรติบัตรให้กับท่าน ผอ.รจนา ตันติวิชิตเวช ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

คุรุสภา ขอมอบเกียรติบัตรให้กับท่าน ผอ.รจนา ตั […]

อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย”

   6 มิถุนายน 2567 นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช ผ […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

   8 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดปุรณาวาส ขอขอบค […]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

31 พฤษภาคม 2567 นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช ผู้อ […]

นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

16 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำ […]