10 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา นางสาวสุรีย์ ใจกล้า หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตทวีวัฒนา มาตรวจเยี่ยม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา