20 พฤษภาคม 2567 นางสาวรจรา ตันติวิชิตเวช ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปุรณาวาส คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน นางศุภจิรา นาคโต และนายสมพล นาคโต ณ ห้องประชุมแสงจันทร์