วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2567 อดีตท่าน สก.สุไหง แสวงสุข ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดปุรณาวาส ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปุรณาวาส