วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปุรณาวาส นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปีใหม่ 2567 โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญเป็นจำนวนมาก