วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวเกศจริน สามิภักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยมี วิทยากรจากสำนักงานป้องกัน และบำบัดยาเสพติด สำนักอนามัย มาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปุรณาวาส