21 พฤษภาคม 2567 นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช ผู้อำนวยารสถานศึกษาโรงเรียนวัดปุรณาวาส คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดปุรณาวาส