20 มิถุนายน 2567 นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปุรณาวาส เป็นประธานกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2567