27 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดปุรณาวาส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล 2 รายการ จากการเข้าแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับกรุงเทพมหานคร ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 35
1.รุ่น 10 ปี ทีมผสม(รร.คลองมหาสวัสดิ์.และรร.วัดปุรณาวาส)
ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1เหรียญเงิน เด็กชายชยากร พลอยไป ป.3/1
2.รุ่น 10 ปี ทีมหญิง (รร.วัดปุรณาวาส)
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
-เด็กหญิงชาริสสา เปล่งพานิช5/1
– เด็กหญิงสุดาทิพย์ คำหมาย 3/6
– เด็กหญิงพิชญาวดี พิมพ์ดัง 3/4