22 มกราคม 2567 นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปุรณาวาส ให้การต้อนรับนายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางกฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา และคณะผู้ติดตาม เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดปุรณาวาสเนื่องในโอกาสสัญจรเขตทวีวัฒนา