วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 66 สำนักงานเขตทวีวัฒนา
โดยโรงเรียนวัดปุรณาวาสเข้าร่วมงานนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส