1 กรกฎาคม 2567 นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปุรณาวาส มอบหมายให้นางสาวมณฑิรา ทองนุ่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ