วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา กองทุนแม่ของแผ่นดิน โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส และมหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นการเชิญชวนประชาชนที่อาศัยหรือสัญจรบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนให้เห็นถึงโทษของสิ่งเสพติด และร่วมเป็นส่วนนึ่งเพื่อต่อต้านยาเสพติด