21 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดปุรณาวาส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กชายเอกรัตน์ ประสิทธิแพทย์ ไดัรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันมวยไทย รุ่นอายุ10-11 ปี น้ำหนักไม่เกิน 28.5 กก. รายการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 35